IMG-0821.jpg

SALON søndag den

31. juli 2022 kl. 15

Signe Gjessing læser 

sit digt Tractatus

Philosophico-Poeticus

Vi byder på kage og vin

Fri entre